667 111 111 info@asociatel.es

EL NOSTRE VALOR AFEGIT

Què oferim...?

Servei premium i personalitzat

i

Facturem en nom de Vodafone als usuaris finals

l

Gestió de reclamacions i abonaments d' aquestes directament amb el operador

Revisió i anàlisi exhaustiva de factures previ a la tramesa de les mateixes

Enviament massiu de factures a tots els usuaris per email

Cobrament mitjançant domiciliació bancària

s

Gestió amb el client final de les devolucions de rebuts, impagaments i recobros

Negociació de condicions de pagament en cas de Billshock

Possibilitat d' establir esquemes de copagament en els serveis facturats

Quina és la nostra metodologia de treball?

Associació

Refacturació en nom del col·lectiu

  • Asociatel rep de Vodafone els fitxers de facturació del col·lectiu i amb això genera les factures dels usuaris finals.
  • Els preus als usuaris finals són configurables independentment dels costos de Vodafone. Addicionalment es poden establir estructures de copagament (finançament de serveis a usuaris finals per part de l'empresa).
  • Associatel pot assumir la gestió completa de l'usuari final evitant qualsevol gestió per part del col·lectiu.

Oficina de gestió de l' usuari final

  • L'oficina de gestió al client Premium d'Asociatel s'encarrega de la gestió d'altes i baixes del client (incloent-hi contractacions i canvis de titularitat per a portabilitats sortints) en nom del col·lectiu.
    Gestiona les peticions del client en el cicle de vida i centralitza la gestió i resolució d' incidències.
  • El servei d'atenció al client personalitzat es realitza de dilluns a divendres de 9h a 19h. Fora d'aquest horari les incidències es gestionen en el servei ordinari de suport tècnic de Vodafone a través del punt de contacte únic del col·lectiu.

El servei d'atenció al client en el meu cas ha estat excel·lent

 

 

 

 

Arquebisbat de Pamplona

Tudela

El servei que rebem és molt eficient, de gran professionalitat i d'una excel·lència telefònica exemplar. Molt satisfets. 

 

 

Central de compres Centrelid

Un servei molt complet, mai hem tingut un problema. No considerem que es pugui millorar el que ja és d'un excel·lent nivell.

 

Agrunatra

El servei d' atenció al client és magnífic i els agents que atenen les nostres peticions són d' una competència professional molt qualificada.

 

Cittam